Prisliste


Årsavgift

kr 0,-

 

Varekjøp

kr 0,-

 

Minibank

kr 35,-

 + 1,5 % av beløp

Administrasjonsgebyr ved
rentebærende saldo over kr 250,-

kr 45,-

 

Overtrekksgebyr pr. måned

kr 50,-

 

Nominell rente pr. år

21 %

 

 Valutapåslag ved omregning fra annen valuta

1,75 % 

 Skranke inn/utland, i bank/post*

 kr 75+1,5% av beløp

Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttakdato. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. *Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

Beløpsgrenser:

Varekjøp i Norge

kr. 50.000 pr. 7 dager / kr 40.000 pr døgn / kr 40.000 pr kjøp

Kontantuttak i Norge

kr. 10.000 pr. 7 dager

Betalingsbetingelser:

Du bestemmer hva du vil betale

1. Renter

Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kredittid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttaksdato.

2. Innbetaling

Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3% av benyttet kreditt og min. kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.

3. Manglende innbetaling

Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.